سفالگری افغانستان

تولیدکننده انواع سفال وسرامیک تزئینی

 

سفالگری افغانستان

 

صنایع دستی افغانستان را بشناسید.

صنایع دستی افغانستان و تاریخچه ی صنایع دستی افغانستان دارای اهمیت ویژه ای است،

از آنجایی که هنر بخشی از فرهنگ و هویت یک کشور را نشان می دهد.

اگر ما بخواهیم یک کشور را به خوبی بشناسیم باید هنر آن را مطالعه کنیم.

هر کشور و فرهنگی، صنایع دستی خودش را دارد.

ساخت و فروش صنایع دستی افغانستان روش خوبی برای کمک کردن

به اقتصاد کشور و معرفی کردن فرهنگ آن به ملت های دیگر است.

صنایع بومی و دستی، افتخار ملی

بدون شک یکی از افتخارات هر ملت و کشوری، صنایع بومی و دستی آن است.

هنرهای سنتی، مجموعه هنرهای اصیل، بومی و مردمی هر کشور است

که ریشه ‌های عمیق و استوار در اعتقادات آداب، عادات، رسوم، سنن و در مجموع فرهنگ معنوی جامعه دارد ‏

و نمایشگر فرهنگ و تمدن اقوام بوده است.

کلاه های زیادی در کشور افغانستان وجود دارد.

کلاه پکول افغانی از کلاه هایی است که کاربرد زیادی دارد.

صنعت گران افغانستانی، معرف فرهنگ افغانستان

میراث‌ های فرهنگی و هنری که در طول قرون به آیندگان منتقل می ‌گردد.

دارای ارزش معنوی زیاد بود و بر پشتوانه های فرهنگی ـ هنری گذشتگان بنا شده است.

افغانستان یکی از کشور های غنی در تنوع فرهنگی و هنری است.

صنایع دستی در کشور افغانستان بسیار زیاد است.

صنعتگران مرد و زن افغانستانی به خاطر تولید

آثار هنری از مواد ساده ی پیرامون شان معروف هستند.

قدمت بالای صنایع دستی

صنایع دستی افغانستان از قدمت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

از لحاظ جغرافیایی افغانستان در جایی قرار گرفته است.

که از لحاظ تمدن با کشور هایی همچون ایران، یونان، هند و چین مشترک بوده است.

این کشور از لحاظ تمدن به حدی بوده است که وقتی ابزار آلات وارد این خطه می شود،

خود شروع به تولیداتی می کند.

که در ساختن تمدن جدید برای افغانستان نقش داشته است.

ارتباط با پشتیبانی:  09216163824