سفالگری
سفالگری ساختن ظروف با گل رس است و به ظرف ساخته شده از این طریق از سفال می گویند از مشهورترین سفالینه ها می توان به کوزه و پیاله سفالین اشاره کرد پیش از رواج شیشه سفال ها رایج ترین مظروفات بشر بودند مرغوب ترین خاک در صنعت سفالگری خاک رس می باشد که به دلیل وجود مقادیر بالای آهن در آن به رنگ سرخ است سفالگری از نخستین صنایع بشر است خاستگاه آن گرچه به درستی آشکار نیست ولی از روی یافته های کهن سرزمین باستانی سومر می‌دانند و البته به تازگی کشف تمدن جیرفت تردیدهایی در مورد این نظریه ایجاد کرده است .
https://aboukhak.com/