کشور کویت از همسایگان جنوب غربی ایران استhttps://aboukhak.com/ که با بیش از ۶ میلیون نفر جمعیت یکی از بازارهای در دسترس و با پتانسیل بالای صادراتی برای بازار ایران به شمار می رود به دلیل شرایط اقلیمی خشک این کشور عملاً کشاورزی در این کشور انجام نمی گیرد و اقتصاد آن متکی به نفت است و جز ثروتمندترین کشورهای عربی است کشور ایرانhttps://aboukhak.com/ با کویت مرز آبی دارد می‌تواند از این طریق کالاهایی مانند صنایع دستی را به آن کشور صادر کند صنایع دستی سفالی یکی از مهمترین صنایع دستی ایران به شمار می رود که در کشور کویت فروش بسیار بالایی دارد