لعاب اشکی
https://aboukhak.com/

یک لایه یا پوشش غیر قابل نفوذ که با پخت به یک بدنه سفالی متصل می شود را اصطلاحاً لعاب می نامند این مواد طبع شیشه ای هستند زمانی که روی یک قطعه پخته میشود مانند پوشاندن آن با شیشه است در واقع این ترکیبات قطعه را مهر و موم می کند ایجاد لعاب در ظروف سفالی باعث نگهداری مناسب مایعات در آن ظروف میشود

https://aboukhak.com/
البته از آنها برای ظروف سنگی چینی نیز استفاده می کند این مواد می تواند انواع پوشش سطحی مانند درجاتی از پرداخت و رنگ براق یا مات را ایجاد کند همچنین می تواند بافته زیرین را تقویت کند جالب است بدانید بیشتر سفالهای تولیدی در قرن اخیر کاشی ها و سفال های معماری مدرن نیز اغلب حاوی این ترکیبات هستندhttps://aboukhak.com/