نحوه ارسال سفارشات ثبت شده

نحوه ارسال سفارشات به صورت پیش فرض توسط گروه تولید آب و خاک صورت می گیرد

1- برای سفارشات جزئی که شامل چند کارتن محدود باشد برای حمل و نقل داخل کشور از طریق ترمینال اتوبوس ها ارسال می شود.

2- برای سفارشات کلی از طریق ماشین های حمل بار مانند نیسان و وانت به صورت اختصاصی ارسال می شود.

3 – برای سفارشات انبوه از طریق تریلر و کامیون سفارشات ارسال می شوند به شهر و ادرس مقصد .

لازم به ذکر است که کلیه روش های ارسال به صورت پس کرایه می باشد و هزینه ارسال با مشتری است .