هفت سین افغانستان

By |2023-12-27T12:29:28+03:306 دی 1402|هفت سین|

تولیدکننده هفت سین افغانستان هفت‌سین مجموعه‌ای از هفت چیزِ نمادین است که نام آن‌ها با حرف «سین» شروع می‌شود.