کد:27496 جنس:سنگ نوع بسته بندی:داخل پلاستیک هربسته حدودا 8تا 10کیلو پخش عمده ارسال ازلالجین